Je fotovoltaika investícia ?

Fotovoltika, konkrétne výroba elektrickej energie pomocou solárnych panelov, je stále populárnejšou voľbou pre tých, ktorí chcú znížiť svoje účty za elektrickú energiu a prispieť aj k ochrane životného prostredia. Ale ako zistíte, či sa investícia do fotovoltiky oplatí? Jedným z kľúčových faktorov je výpočet doby návratnosti investície. Tento článok vám poskytne detailný prehľad o tom, ako funguje výpočet návratnosti investície do fotovoltiky a informácie o tom, či sa investícia z dlhodobého hľadiska oplatí, alebo nie.

Princíp výpočtu návratnosti investície do fotovoltiky

Výpočet návratnosti fotovoltaickej elektrárne je základným krokom pri rozhodovaní sa, či sa oplatí investovať do solárnych panelov. Tento výpočet umožňuje odhadnúť, koľko času potrebujete na to, aby sa vaša investícia vrátila vo forme vašej investície, pripadne aký zisk vám vytvorí vo forme ušetrenej energie.

Najskôr je ale nutne si zistiť základne informácie ako:

  • Obstarávacia cena fotovoltického systému (FVE) v eurách: Toto sú celkové náklady na zakúpenie fotovoltaickej elektrárne. Ak vám elektráreň montovala firma tento údaj je celková cena uvedená na faktúre bez zahrnutia dotácie.
  • Náklady na elektrickú energiu (1 kWh): Cena, ktorú platíte za odobratú elektrickú energiu z elektrickej siete. Táto hodnota môže byť zadaná v desatinnom formáte, ako 0,1475 € za kWh. Táto hodnota záleží od vášho tarifu a poskytovateľa elektrickej energie.
  • Ročná spotreba energie: Množstvo energie, ktorú vaša domácnosť spotrebuje za rok v kWh. Tento údaj obvykle nájdete vo vašom ročnom zúčtovaní, ktorý dostanete od vášho distribútora elektrickej energie.
  • Štátna dotácia (ak bola použitá): Ak existuje možnosť, že získate štátnu dotáciu na fotovoltaicku elektráreň, zvoľte túto možnosť a v prípade potreby zadáte jej výšku.

Fotovoltaicka kalkulačka

Fotovoltaicka kalkulačka
kW
€/mes.
tarifa DD4
€/kWh
tarifa DD4
kWh
€/kWh
tarifa DD4

kWh

23

Investičná kalkulačka

Investičná kalkulačka
0
100
10
Základné pravidlo investovania – čím dlhší investičný čas, tým väčší výnos a menšie riziko.
5

GDPR

Taktiež si treba uvedomiť aj náklady na údržbu

Samozrejme, ako aj pri každej inej investícii, aj pri fotovoltaike existujú určité náklady na údržbu. Niekedy sa môže stať, že je potrebné vymeniť nejaké časti solárneho systému alebo vykonať iné opravy, a to môže byť pomerne drahé. Avšak, vzhľadom na to, že väčšina solárnych systémov nemá pohyblivé časti a nevyžadujú mazanie alebo premazávanie, náklady na údržbu sú v porovnaní s inými druhmi energie pomerne nízke.

Záver

V prvom rade je potrebné brať na vedomie, že výpočet je iba orientačný. Investícia do fotovoltického systému môže byť výhodná vo viacerých ohľadoch – znižuje náklady na elektrickú energiu, prispieva k ochrane životného prostredia a môže zvýšiť hodnotu vašej nehnuteľnosti. Avšak, nikdy sa nevyrovná klasickému investovaniu. Rýchla doba návratnosti môže byť náznakom, že investícia do fotovoltiky sa oplatí. Nezabudnite tiež skontrolovať dostupné štátne programy a dotácie, ktoré môžu značne ovplyvniť výsledok výpočtu. V konečnom dôsledku je fotovoltika nielen udržateľnou voľbou, ale aj investíciou do budúcnosti. Návratnosť investície do fotovoltiky sa bude líšiť v závislosti od geografického umiestnenia. Preto je dôležité vykonať podrobnú analýzu a zvážiť všetky relevantné faktory predtým, ako sa rozhodnete investovať. Je tiež vhodné konzultovať s odborníkmi na fotovoltiku alebo financie.