Dôchodkové piliere, sporenie a renta

Ak hľadáte cestu k lepšiemu dôchodku a pohodlnejšiemu životu, správne nastavenie fondov a výber správnej spoločnosti v rámci 2. a 3. piliera sú vašou kľúčovou úlohou. Ale to nie je všetko, tieto kroky prinesú ešte ďalšie výhody, o ktorých stojí za to vedieť.

Ako funguje štátny dôchodkový systém a ako ho využiť na maximum?

Slovenský dôchodkový systém v stručnosti pozostáva z troch hlavných pilierov:

1. Pilier – priebežný systém, do ktorého prispieva každý pracujúci v podobe sociálnych odvodov. Nevýhoda – nič sa nám neodkladá na dôchodok. 

2. Pilier – starobné dôchodkové sporenie – forma ako získať peniaze “späť” od štátu na svoj dôchodkový účet. Výhoda peniaze sa investujú a sú aj dedičné

3. Pilier – doplnkové dôchodkové sporenie – pre rizikové povolania je povinný, inak je dobrovoľný. Výhodou je, že viete získať “zadarmo” peniaze od zamestnávateľa, ale aj využiť daňovú úľavu každý rok. 

4. Pilier – samostatná príprava na dôchodok, väčšinou v podobe investície do fondov alebo nehnuteľností. Výhodou je vysoká flexibilita a možnosť daňového zvýhodnenia pri niektorých investíciách.

Slovenský dôchodkový systém pozostáva z troch hlavných pilierov:

Prvý pilier – Základný dôchodkový pilier:

Zabezpečuje minimálnu úroveň dôchodku pre všetkých občanov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu, do ktorého prispieva každý pracujúci. Konkrétne 18% zo mzdy ide do sociálnej poisťovne a to následne ide na dôchodky.


Nevýhoda: nie je nič garantované a ani sa nič neukladá na Váš dôchodkový účet.

Druhý pilier – Starobné dôchodkové sporenie

Umožňuje občanom “zadarmo” investovať časť svojich príspevkov zo sociálnej poisťovne na dôchodok do dôchodkových fondov, ktoré sú spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS). V roku 2024 idú 4% do 2. piliera. Pre lepšie pochopenie, z 1000€ hrubej mzdy ide 40€/mes. na Váš dôchodkový účet.


Výhody: zhodnotenie peňazí (investovanie), dedičnosť, zabezpečenie vyššieho dôchodku


Nevýhody: k peniazeom sa dostaneme, až po dovŕšení dôchodkového veku

Tretí pilier – Doplnkové dôchodkové sporenie:

Ďalšia doplnková časť dôchodku, funguje na princípe dobrovoľnosti, avšak pri určitých povolaniach je 3. pilier povinný.

3. pilier sa oplatí najmä tým, ktorým zamestnávateľ prispieva v rámci benefitu. Napr. zamestnávateľ Vám prispeje 50€/mes na 3 pilier, podmienkou je napr. aby ste Vy vkladali 15€, tým pádom máte 50€/mes. zadarmo na dôchodok.

Daňové výhody: Príspevky do tretieho piliera môžu byť daňovo zvýhodnené, čo znamená, že môžete ušetriť na dani z príjmu. Potrebný je vklad min. 180€ ročne. 

Nevýhoda: peniaze si nemôžete vybrať skôr ako po dosiahnutí dôchodkového veku, avšak svoje vklady viete vybrať raz za 10. rokov.

Samostatné investovanie

Vlastný spôsob zabezpečenia sa na dôchodku – ciel je nespoliehať sa na štát, ale pripraviť sa aj sám tým, že si našetrím určitú sumu.
Výhoda: vysoká flexiblita, daňové zvýhodnenie pri určitých investíciach, možnosť isť aj skôr na dôchodok – čerpať príjem z investícii


Nevýhoda: pri nesprávnom použití peňazí – nedodržaní disciplíny, môže človek minúť všetky peniaze na “hlúposti” a neostane mu na dôchodok.

Prečo je dôležité ako mám nastavené tieto piliere?

Pretože ak máte peniaze v nevhodnom fonde, tak rozdiel v sume na dôchodku môže byť pokojne aj viac ako 100 tisíc eur. 

Je jeden fond ten najsprávnejší a ten si treba vybrať? Nie, pretože výber a zloženie fondov by malo závisieť od vášho veku + je dôležité pravidelne kontrolovať nastavenie kvôli častým zmenám v zákonoch. 

Chcete sa poradiť alebo máte otázku?

Kontaktný formulár short
GDPR *
GDPR