Investičná kalkulačka

Investičná kalkulačka Vám po zadaní vstupných údajov vypočíta hodnoty investície, ktorú by ste mohli dosiahnuť investovaním do niektorého z ETF fondov.

Investičná kalkulačka
0
100
10
Základné pravidlo investovania – čím dlhší investičný čas, tým väčší výnos a menšie riziko.
5

GDPR

Ako funguje investovanie ?

Na trhu existujú rôzne investičné možnosti. Spravidla ale ide o beh na dlhú trať, takže ak sa chce investor dopracovať k čo najvyššiemu výnosu, vložené peniaze by sa mali zhodnocovať aj niekoľko rokov. Ľudia tak v praxi dosiahnu zisk pasívnym použitím svojich peňazí. Investovanie tiež možno považovať za vyššiu a sofistikovanejšiu formu sporenia, kedy sa človek snaží vyššou mierou zhodnotiť svoje úspory na úkor súčasnej spotreby.

Investor je teda osoba, ktorá umiestňuje svoje voľné finančné prostriedky do rôznych finančných nástrojov či aktív. Cieľom je vyššie zhodnotenie voľných peňazí a vytváranie si istej rezervy do budúcnosti. Okrem banky alebo spoločnosti, ktorá ponúka investičné produkty, je možné investovať aj do napríklad do kúpy nehnuteľnosti, drahých kovov, umenia, cenných papierov alebo využiť investičné životné poistenie.

Každá poučka o investovaní ale končí varovaním. Ľudia totiž pri investovaní znášajú riziko, že o vložené peniaze prídu. Ministerstvo financií tvrdí, že čím vyšší výnos, tým vyššie riziko. Preto by sa mali voľné peniaze rozdeliť do viacerých aktív a tým rozložiť riziko investície.

Ako fungujú podielové fondy?

Podielový fond je zložený z pravidelných alebo jednorazových vkladov viacerých investorov. Tí vytvoria dostatočný kapitál na to, aby sa mohol ďalej investovať (do podielov v podnikoch, do cenných papierov, …)

Vložením peňazí do fondu sa stanete majiteľom podielových listov v hodnote, akú ste investovali. Cena týchto listov môže postupne stúpať, čím dosiahnete zhodnotenie peňazí.

Investovaním do podielových fondov získate vyšší výnos než šetrením na bežnom sporiacom účte. Navyše zarobené peniaze máte kedykoľvek k dispozícii.

Na čo slúži investičná kalkulačka?

Investičná kalkulačka slúži na prepočet budúcej hodnoty vašej investície. Pomocou investičnej kalkulačky si môžete vytvoriť prognózy vývoja vašej investície a to pri rôznej miere zhodnotenia, dobe, sume vkladov, či výške vstupného poplatku.

Naša investičná kalkulačka je matematický nástroj, ktorý vizualizuje a sprehľadňuje priebeh investície pri konštantnom ročnom zhodnotení. Jednoducho využíva reč čísel na to, aby investorovi predstavila čo najreálnejší budúci stav jeho investície za určitých a nemenných predpokladov.

Účel kalkulačky

Účelom je ukázať, že na výsledok investovania môže mať vplyv aj to, akú investičnú stratégiu si investor zvolí a tiež doba trvania investície. V neposlednom rade konečný výsledok ovplyvňujú náklady spojené s investovaním.

Investičná kalkulačka neslúži na poskytovanie investičného poradenstva a nepredstavuje ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja.

Dôležité je pamätať na to, že budúcnosť je zo svojej podstaty neistá (dokáže nás prekvapiť v dobrom aj zlom), kolísanie je prirodzenou súčasťou vývoja na finančných trhoch a údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. S investíciou do fondov alebo iných finančných nástrojov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže v priebehu jej trvania kolísať, pričom investor nemusí dostať späť investovanú čiastku. Konečný výnos z investície závisí od celkového vývoja na finančných trhoch.

Poplatky a dane

Za účelom zreálnenia predstavy o možnom zhodnotení kalkulačka vo výpočtoch zohľadňuje zobrazenú výšku vstupných poplatkov a taktiež orientačnú výšku nákladov na správu investície. Kalkulačka vychádza z údajov o priemernej výške vstupných poplatkov a poplatkov za správu zaplatených klientmi EIC na Slovensku pri investovaní do ETF fondov v roku 2022.

Zhodnotenie zobrazené kalkulačkou nezohľadňuje zdanenie. Daňový režim závisí od individuálnej situácie investora a môže sa v čase meniť.

Chcete sa poradiť alebo máte otázku?
Kontaktný formulár short
GDPR *
GDPR