Ako získať hypotéku za 1% v roku 2024?

Nárast úrokových sadzieb za posledné obdobie spôsobil to, že mnoho mladých ľudí, ale aj slobodných rodičov si nemôžu dovoliť kúpiť vlastnú nehnuteľnosť, pretože im to pri 4,5% úrokových sadzbách nevychádza. Je tu ale možnosť ako získať hypotéku za 1% p. a.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ponúka podporu vo forme úveru s nízkym úrokom pre rôzne skupiny ľudí. V tomto článku sa dozviete, kto môže o podporu požiadať, na aký účel sa dá využiť, aké sú podmienky, ako podať žiadosť a na čo si dať pozor. 

Kto môže požiadať o podporu?

 • Manželia do 35 rokov
 • Manželia s dieťaťom do 6 rokov (bez ohľadu na vek)
 • Rodičia s dieťaťom do 6 rokov (bez ohľadu na vek)
 • Odchovanci do 35 rokov (alebo manželia odchovanci)
 • Odchovanci s dieťaťom do 3 rokov (alebo do 5 rokov v prípade osvojenia)
 • ŤZP osoby a ich domácnosti
 • Osamelí rodičia s deťmi do 15 rokov

Na aký účel sa dá úver využiť?

 1. Kúpa bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome
 2.  Výstavba bytu (vrátane nadstavby, prístavby, úpravy existujúcej budovy)
  • Stavba bytového domu: zahŕňa novostavbu bytového domu od základov.
  • Nadstavba: pridanie jedného alebo viacerých podlaží na existujúcu budovu, čím sa vytvorí nový byt.
  • Prístavba: rozšírenie existujúcej budovy o nový priestor, v ktorom sa vytvorí nový byt.
  • Stavebná úprava budovy: rekonštrukcia existujúcej budovy, pri ktorej sa vytvorí nový byt.

Postavenie rodinného domu sa v tomto programe podpory ŠFRB nevníma ako „výstavba bytu“. Podpora je určená výhradne pre byty v bytových domoch, a to z dôvodu, že program má za cieľ podporiť dostupnosť bývania v mestách a aglomeráciách, kde je nedostatok cenovo dostupných bytov.

Ak máte v pláne postaviť si rodinný dom, ŠFRB ponúka iné programy podpory. Viac informácií o týchto programoch nájdete na webovej stránke ŠFRB: https://www.sfrb.sk/

Podmienky a výška podpory: 

 • Úroková sadzba: 1 % p. a. 
 • Doba splatnosti: maximálne 40 rokov (do 65. roku veku žiadateľov).
 • Maximálna výška úveru: 100 % z obstarávacej ceny, maximálne 180 000 €.
 • Ručenie nehnuteľnosťou: hodnota nehnuteľnosti ≥ 1,3 násobok požadovaného úveru* (≥ 1,0 násobok pre odchovancov a ŤZP).
 • Maximálna podlahová plocha bytu: 80 m2 v bytovom dome, 120 m2 v rodinnom dome.
 • Nehnuteľnosť sa nemôže využívať na prenájom, účel má byť vlastné bývanie.

* ! Pozor, hoci sa uvádza 100% z obstarávacej ceny nehnuteľnosti, ale ŠFRB neposkytuje 100% financovanie kúpnej ceny bytu formou úveru.

Výška úveru, ktorú môžete získať, je maximálne 100% z obstarávacej ceny bytu. Obstarávacia cena zahŕňa náklady na samotnú stavbu alebo kúpu bytu, ako aj náklady na projektovú dokumentáciu.

Zároveň platí, že hodnota zakladanej nehnuteľnosti (bytu, ktorý slúži ako záruka pre úver) musí byť aspoň 1,3-násobok výšky požadovaného úveru. To znamená, že ak chcete požiadať o úver vo výške 100 000 €, hodnota zakladanej nehnuteľnosti musí byť minimálne 130 000 €.

Rozdiel medzi obstarávacou cenou bytu a výškou úveru, ako aj hodnotou zakladanej nehnuteľnosti, budete musieť financovať z vlastných zdrojov alebo z iného úveru.

Ďalší príklad: 

 • Obstarávacia cena bytu: 150 000 €
 • Maximálna výška úveru od ŠFRB: 100% z 150 000 € = 150 000 €
 • Hodnota zakladanej nehnuteľnosti: 1,3-násobok 150 000 € = 195 000 €

V tomto prípade by ste z vlastných zdrojov alebo z iného úveru museli financovať 45 000 € (195 000 € – 150 000 €).

Aký príjem musíte spĺňať: 

 • Maximálny príjem: 5-násobok životného minima pre danú domácnosť
 • Minimálny príjem: 1,3-násobok životného minima pre danú domácnosť + výška mesačnej splátky úveru
 • SZČO a konatelia s.r.o. preukazujú príjem zo základu dane v daňovom priznaní, neberie sa do úvahy obrat
 • Výška životného minima sa každý rok mení k 1.7.

Aktuálna výška životného minima pre jednotlivé osoby: 

Limity príjmu – maximálna a minimálna výška príjmu:

*FO = fyzická osoba

Bonus pri narodení dieťaťa –  ŠFRB môže odpustiť 2 000 € z úveru, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa 1 roka, alebo v prípade jeho osvojenia a spoločného života aspoň 1 rok.

Predčasné splatenie

 Je možné kedykoľvek bez poplatku. Avšak ŠFRB si vyhradzuje právo na zamietnutie žiadosti o predčasné splatenie pri porušení zmluvných povinností, a to z nasledujúcich dôvodov: 

 •  vedené súdne alebo exekučné konanie voči dlžníkovi,
 • platné alebo pripravované odstúpenie od zmluvy zo strany veriteľa pre porušenie zmluvných podmienok. 

Mimoriadne splátky

Štátny fond rozvoja bývania umožňuje klientom realizovať mimoriadnu splátku úveru maximálne 2x ročne. Výška mimoriadnej splátky úveru je minimálne 1 500 € u fyzických osôb – občanov a 15 000,- € u právnických osôb. Je potrebné zaslať písomnú žiadosť. V žiadosti je potrebné uviesť jednu z možností – skrátenie doby splácania úveru alebo zníženie mesačnej splátky úveru. 

Termín podania žiadosti: 15. január – 30. september príslušného kalendárneho roka.

Postup pri podaní žiadosti:

 1. Žiadosť sa podáva v listinnej alebo elektronickej forme na mestskom úrade v sídle okresu podľa miesta stavby.
 2. Pracovník úradu overí úplnosť žiadosti a zaeviduje ju v systéme ŠFRB.
 3. V prípade úplnej žiadosti ŠFRB posúdi jej oprávnenosť a má až 110 dní na to, aby vydal stanovisko – teda schválil, prípadne zamietol žiadosť. Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Nevýhody a problémy – prečo sa tieto úvery nevyužívajú vo veľkom? 

 • Podpora je dostupná len po splnení prísnych podmienok (vek, príjem, obmedzenie m2).
 • Schválenie žiadosti nie je automatické a závisí od dostupných financií ŠFRB.
 • Nemožnosť predať nehnuteľnosť – čo mnohí moji klienti vnímali ako problém a dôvod pre riešenie klasickej hypotéky cez banku je nemožnosť “hýbať” s bytom najbližších 10 rokov, takže v prípade, ak sa plánujete presunúť o pár rokov do väčšieho, alebo postaviť si dom, tak nebude môcť byt predať + vzhľadom na podmienky príjmu k ŠFRB Vám nevyjde možnosť vziať si ďalšiu hypotéku a nechať si byt ako investičný (jedine, že by Vám rapídne narástol príjem). 
 • Problém s predávajúcim – môže nastať problém, že predávajúci nebude ochotný čakať niekoľko mesiacov za schválením hypotéky a načerpaním peňazí, prípadne za to obdobie sa môžu zvýšiť ceny nehnuteľnosti a predávajúci môže odstúpiť od predaja (aj napriek pokute), lebo sa mu to oplatí a bude vedieť byť predať drahšie iným záujemcom. 

Výhody hypotéky od ŠFRB:

 • Úroková sadzba 1% p. a. a možnosť splatnosti až na 40 rokov je oproti klasickým hypotékam v dnešnej dobe veľmi lukratívna ponuka. 
 • Bonus v podobe odpustenia 2000€ pri narodení dieťaťa. 
 • V prípade predaja bytu medzi rodinnými príslušníkmi sa táto forma oplatí, pretože nebudú mať dôvod od predaja odstúpiť a predať to niekomu inému. 

Dôležité:

 • Pred podaním žiadosti si dôkladne prečítajte podmienky na webovej stránke ŠFRB: https://www.sfrb.sk/ a informujte sa na mestskom úrade. 

Nezúfajte, ak nespĺňate podmienky alebo Vám nevyhovujú:

Možností, ako financovať bývanie, je viacero. Dohodnite si so mnou bezplatnú konzultáciu, kde vám pomôžem zistiť aké máte ďalšie možnosti financovania, porovnáme ponuku na celom trhu a pomôžem Vám vybrať riešenie, ktoré bude pre vás najvhodnejšie.

Zdroje: ŠFRB, Otázky a odpovede od ŠFRB