Je investičné životné poistenie naozaj výhodne?

Dnes vám odhalím jeden z najnevýhodnejších produktov na finančnom trhu, ktorý má bohužiaľ na Slovensku uzatvorený viac ako 1 milión ľudí.

Ako je možné, že aj po 3 rokoch môžete mať na poistnej zmluve 0 eur?

Ak ste si sporenie alebo investovanie uzatvorili cez životné poistenie, tak vás chcem informovať, že ide o najdrahšiu a najnevýhodnejšiu možnosť, ako si sporiť alebo investovať vaše ťažko zarobené peniaze.

Ak si myslíte, že sa vás to netýka, tak čítajte pozorne ďalej, pretože s týmto sporením sa môžete stretnúť aj v budúcnosti, len v iných podobách.

Čo je vlastne investičné životné poistenie (IŽP)?

Investičné životné poistenie predstavuje buď spojenie investovania do podielových fondov a životného poistenia, alebo je to len investičný nástroj samotný, napríklad úspora na dôchodok alebo vytváranie finančného zázemia pre dieťa.

Investičné životné poistenie zahŕňa spravovanie a investovanie vašich financií do podielových fondov prostredníctvom poisťovne. Tieto služby však nie sú bezplatné.

Ešte problematickejšie je, že poplatky neplatíte iba poisťovni, ale aj správcovskej spoločnosti, čo vedie k zdvojeniu poplatkov, čo si vysvetlíme podrobnejšie v nižšie uvedených výpočtoch.

Aké všetky poplatky sú spojené s týmto „investovaním?“

  1. Počiatočný poplatok
  2. Administratívny poplatok
  3. Vstupný poplatok
  4. Správcovský poplatok

1. Počiatočný poplatok
Ide o druhý najväčší a zároveň najdôležitejší poplatok, pretože „vďaka” poplatku sa deje to, že prvé 2-3 roky je stav vášho sporiaceho účtu 0 eur. Jednoducho povedané: tento poplatok sa skladá z provízie pre vášho poradcu a prvotných nákladov pre poisťovňu s uzatvorením zmluvy.

Ako si poisťovňa berie vaše peniaze a zakrýva to za Počiatočné podielové jednotky (PPJ)?

Ak si sporíte mesačne 100 eur – za týchto 100 eur nakúpite určitý podiel jednotiek za danú sumu, ale jednotky sú majetkom poisťovne.

Ukážme si ako príklad: chlieb, ktorý by sme si kupovali v pekárni:
Kúpili ste si za 100 eur – 100 chlebov, ale pekáreň si vždy nejaké chleby zoberie za to, že ste si ich tam kúpili a odložili.
A takto to pokračuje 2-3 roky. 

Rýchly prepočet:
1. rok: 12 mesiacov x 100 chlebov = 1200 chlebov, pekáreň si zoberie 102 chlebov (1200-102=1098)
2. rok: 1098 chlebov + (12 mesiacov x 100 chlebov) = 2298 chlebov, pekáreň si zoberie 196 chlebov (2298-195=2103)
3. rok: 2103chlebov + (12 mesiacov x 100 chlebov) = 3303 chlebov, pekáreň si zoberie 281 chlebov (3303-281=3022)
4. – 15. rok: každý rok sa nám napočíta 12 mesiacov x 100 chlebov, ale pekáreň si nezoberie z nových chlebov, ale už iba tie, čo tam už máme.

Počiatočné podielové jednotky (PPJ) – majetok poisťovne
Akumulačné podielové jednotky (APJ) – váš sporiaci účet

Počiatočný poplatok v IŽP môže byť vyjadrený presným % v prvých 3 rokoch platenia zmluvy. Napr. 60 % poplatok z výšky ročnej platby po dobu 3 rokov (50x12x3  x 0,6% = 1 080 eur) + ak sa rozhodnete zmluvu zrušiť (odporúčam hneď ako na to prídete) čakajú vás poplatky ohľadom zrušenia zmluvy – poplatok za odkup.

2. Administratívny poplatok
Je to najnižší poplatok na zmluve, ale platí sa celé obdobie, každý jeden mesiac. Zaplatiť priemerne ďalších 600 eur je už dosť.  
Mesačný poplatok môže byť až do výšky 2,5 eur/mesačne.

3. Vstupný poplatok
V prípade, že si klient sporí vysokú sumu, ide o veľmi dôležitý poplatok a hýbe sa až do výšky 7 %.
Tieto poplatky zaplatíte za nákup vašich podielových jednotiek. Väčšinou sa platí prvých 15 rokov, alebo aj celý čas. Nepochopiteľné a absurdné na tom celom je, že niektoré poisťovne tento poplatok účtujú nielen za nákup podielových jednotiek, ale je aj v časti mesačnej platby za ktorú sa poisťujete, napr. v prípade smrti, závažného ochorenia a pod.

4. Správcovský poplatok
POZOR: ide o najvyšší poplatok v zmluve, tento poplatok sa pohybuje iba nenápadne okolo 2 %, ale keďže sa platí celú dobu, tak prídete o najväčšiu sumu.

PREČO ide o najvyšší poplatok?
Pretože tu dochádza k zdvojeniu poplatku – peniaze, ktoré pošlete poisťovni každý mesiac, poisťovňa preposiela danej správcovskej spoločnosti, ktorá peniaze investuje ďalej. Správcovská spoločnosť si následne zaúčtuje správcovský poplatok, ktorý si za svoju prácu „zaslúži.”

Takýto istý správcovský poplatok si stiahne aj poisťovňa, ktorá ale vo výsledku neurobí nič, iba prepošle peniaze ďalej.

https://michalpoliak.sk/investicne-zivotne-poistenie-nevyhody/