Životné poistenie

Cítite potrebu zabezpečiť svoju rodinu pre prípad výraznej straty príjmu? Aj na tieto účely sa využíva životné poistenie. Veľa však závisí aj od toho, či je správne nastavené.

Platiť si poistenie a byť správne poistený je obrovský rozdiel.  Životné poistenie je nesmierne dôležitou a základnou súčasťou nášho zodpovedného života. Ľudia si dnes čoraz viac uvedomujú jeho prínos najmä v prípade vážnych chorôb alebo krytia hypotéky a ochrany rodiny.

Pár faktov o poistení

9 z 10 ľudí nemá správne nastavené poistenie.

97% invalidity vzniká chorobou napriek tomu ľudia majú v zmluvách invalidita úrazom.

Liečba rakoviny stoji viac ako 20.000 € pričom bežné poistné je cca 8.000€

Každý 12. človek poberá čiastočný/úplný invalidný dôchodok na SK, pričom priemerná výška čiastočného invalidného dôchodku je 23O,20€/mes.

Prečo je potrebné mať životné poistenie ?

Životné poistenie je podobné brneniu, pretože nám dáva pocit bezpečia a ochrany – akoby sme mali svoj vlastný „finančný štít“, ktorý nás chráni pred nepredvídateľnými životnými udalosťami a umožňuje nám starať sa o svoju budúcnosť a blízkych s pokojným srdcom. Predstavte si že nemôžete pracovať, štát sa o vás nepostará a vy musíte žiť . 

Správne nastavené poistenie vám pomôže vykryť stratu v príjme a zabezpečí vám vašej rodine dôstojný život

Ako funguje uzavretie životného poistenia?

Napíšte mi správu do formulára nižšie

Dohodneme si spoločný bezplatný videohovor

Pripravím vám porovnanie všetkých poisťovní na trhu + info o plnení, rozsahu krytia, výlukách, čakacích dobách,… Celkovo info o kvalite produktov, ktoré len tak sami nezistíte, alebo vám o tom na webe a pobočkách poisťovní nepovedia.

Vyberieme najvýhodnejšie poistenie pre vás

Pripravím vám poistenie online, ktoré potvrdíte z pohodlia domova

Hotovo. Vy a vaša rodina môžete byť poistení už na ďalší deň od uzatvorenia.

Časté otázky ohľadom životného poistenia.

Čo je životné poistenie?

Životné poistenie je zmluva medzi poistníkom (vami) a poisťovňou, kde poisťovňa sa zaväzuje vyplatiť vám vopred dohodnutú sumu peňazí v prípade smrti alebo pri iných špecifikovaných udalostiach (choroba, úraz, hospitalizácia,..) výmenou za pravidelné platby (poistné).

Prečo by som mal mať životné poistenie?

Hlavným dôvodom je záložný príjem pre vás a vašu rodinu v prípade vážneho úrazu alebo choroby + finančná podpora a ochrana rodiny po vašej smrti.

Aký je rozdiel medzi rizikovým a investičným životným poistením?

Rizikové poistenie pozostáva len z poistenia rizík = smrť, invalidita, choroby, hospitalizácia, úrazy, PN… a nárok na plnenie máte v prípade, ak nastane poistná udalosť – napr. zostanete na PN 3 mesiace, tak poisťovňa Vám vyplatí peniaze za každý mesiac podľa toho ako to máte nastavené v zmluve.


Investičné životné poistenie sa skladá z rizikovej a investičnej časti. Z mesačnej platby, ktorú platíte poisťovni sa prerozdeľujú peniaze na 2 časti – jedna ide na poistenie rizík (ako pri rizikovom poistení) a druhá pozostáva z investície. Takže investujete cez poisťovňu – viete si vybrať investičnú stratégiu a aj vybrať peniaze v prípade potreby.


! Investovanie cez poisťovňu bolo výhodné tak 20 rokov dozadu, dnes je tento produkt veľmi nevýhodný z pohľadu zákazníka, pretože investície obsahujú 4 – 6 druhov vysokých poplatkov a môžete byť aj po 20r. v mínuse.

Môžem získať životné poistenie aj keď mám zdravotné problémy?

Áno aj nie. V prípade zdravotných problémov alebo určitých vrodených chorôb je potrebné najprv zistiť, či vás poisťovne poistenia a ak áno, za akých podmienok (môžu vám dať prirážku na niektoré veci alebo vylúčiť plnenie pri určitých udalostiach).
Zo skúseností sa odpovede poisťovní veľmi odlišujú – niektoré klienta odmietli, iné prijali. Preto je dôležité mať dobrého poradcu, ktorý si dá záležať a porovná Vám poistenie vo všetkých poisťovniach na trhu.

Čo sa stane s mojím životným poistením, ak prestanem platiť poistné?

Ak prestanete platiť, vaše poistenie bude po 3 nezaplatených mesiacov zrušené. Pozor, stále ste za tie 3 mesiace poistení, takže aj po zrušení zmluvy kvôli neplateniu budete musieť tie 3 mesiace doplatiť.

Kto je oprávnená osoba a ako ju viem zmeniť?

Oprávnená osoba je človek, ktorý v prípade vašej smrti bude mať nárok na peňažné plnenie od poisťovne. Ak si v zmluve nezvolíte oprávnenú osobu, tak peniaze od poisťovne pôjdu podľa občianskeho zákonníka v rámci dedenia, ak zvolíte oprávnenú osobou, tak peniaze pôjdu priamo nej.
Oprávnenú osobu viete kedykoľvek zmeniť, môže ňou byť hocikto – rodič, súrodenec, partner, deti. Viete rozdeliť plnenie v % alebo určiť 100% jednej osobe.

Je moje životné poistenie zdanené?

Závisí od jurisdikcie a konkrétnych okolností. Výplaty zo životného poistenia sú oslobodené od dane. Avšak, sporiaca alebo investičná časť podlieha zdaneniu.

Ako môžem porovnať rôzne ponuky životného poistenia?

Porovnávať by ste mali nie len na základe ceny, ale hlavne na základe kvality – rozsah krytých chorôb, množstvo výluk, čakacie doby, doby prežitia, územná platnosť,… Porovnať tieto faktory je náročné, potrebovali by ste prečítať všetky poistné podmienky poisťovní na Slovensku + rozumieť sa do terminológie a vedieť rozlíšiť fakty od marketingu.

Môžete skúsiť urobiť porovnanie sami, alebo to nechať na odborníka. Nám porovnania vypracovávajú analytici, ktorí pravidelne sledujú nové poistné podmienky a aktualizujú porovnania.

Chcete sa poradiť alebo máte otázku?

Kontaktný formulár short
GDPR *
GDPR