Poistenie majetku

Chrániť si majetok pred poškodením, zničením či odcudzením je zodpovedné. Poistka môže doslova zachrániť strechu nad hlavou a ochrániť pred finančnými problémami celej rodiny.