Revízia v byte/dome: Nepodceňujte ju, inak môžete prísť o poistné plnenie!

Chráňte seba aj svoj majetok. Včasná revízia vám môže ušetriť nemalé peniaze.

V tomto článku sa dozviete:

 • Ako často je nutné vykonávať revíziu v byte/dome?
 • Aké revízie sú povinné a aké odporúčané?
 • Ako môže absencia revízie ovplyvniť plnenie poistky pri poistnej udalosti?

Ako často je nutné vykonávať revíziu v byte/dome?

Frekvencia revízií v byte/dome sa líši v závislosti od typu zariadenia a požiadaviek legislatívy.

Pre elektroinštaláciu a bleskozvod

Intervaly kontroly a revízie elektrických rozvodov a zariadení pre majiteľov domov a bytov je ukotvená vo vyhláške MPVaR SR č. 508/2009 a závisí na tom, aké elektrické zariadenia využívate (elektrický kotol, podlahové elektrické kúrenie, bleskozvod a pod.). Pre murované domy, byty a kancelárske budovy odporúčame revíziu elektrických rozvodov každých 5 rokov, v prípade bleskozvodov 3-4 roky.

Rodinný dom (Vlastná spotreba)

Revízie nie sú povinné v prípade, že majiteľ využíva nehnuteľnosť pre vlastnú potrebu.V prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 1 alebo 2. (murovaná obytná budova alebo hotel a iné ubytovacie zariadenie).

Revízia elektrickej inštalácie
Všetky priestory a rozvody rodinného domu, ako aj priľahlé objekty.majiteľ pre poisťovne – 5 rokov
Revízia bleskozvodu

Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov objektu.

Klasický bleskozvod

STN 34 1390, súbor noriem STN EN 62305-1 až 5

Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinné domy, admin.budovy)4 roky
Aktívny bleskozvod

STN 34 1398 3:2014STN 34 1391 6:1998, STN 34:1391 Z1-11:2004, STN 34 1391 Z2-5:2007

Stupeň II. a III. (ostatné objekty)3 roky

Byt (Vlastná spotreba)

Revízie nie sú povinné v prípade, že majiteľ využíva nehnuteľnosť pre vlastnú potrebu.V prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 1 alebo 2. (murovaná obytná budova alebo hotel a iné ubytovacie zariadenie).

Revízia elektrickej inštalácie
Všetky priestory a rozvody rodinného domu, ako aj priľahlé objekty.majiteľ pre poisťovne – 5 rokov
Revízia bleskozvodu

Býva súčasťou bytovky, majiteľ bytu nie je povinný vykonávať revíziu bleskozvodu. Revíziu bleskozvodu zabezpečuje správca domu a spoločenstvo vlastníkov bytov.

Rodinný dom / Byt (Prenájom)

Revízie sú povinné v prípade, že majiteľ využíva byt alebo rodinný dom na prenájom. Taktiež v prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 2. (hotel a iné ubytovacie zariadenie).

Elektrické spotrebiče v nájme nehnuteľnosti podľa STN 33 1610 skupina A (nájom).

Revízia elektrickej inštalácie
Všetky priestory a rozvody nájomného bytu alebo rodinného domu.pri odovzdávaní do nájmu a každé – 3 roky
Revízia bleskozvodu

Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov objektu.

Klasický bleskozvod

STN 34 1390, súbor noriem STN EN 62305-1 až 5

Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinné domy, admin.budovy)4 roky
Aktívny bleskozvod

STN 34 1398 3:2014STN 34 1391 6:1998, STN 34:1391 Z1-11:2004, STN 34 1391 Z2-5:2007

Stupeň II. a III. (ostatné objekty)3 roky
Spotrebiče v nájme

Elektrické spotrebiče v nájme nehnuteľnosti podľa STN 33 1610 skupina A (nájom).

Všetky spotrebiče, ktoré sú v nájme.pri odovzdávaní do nájmu a každé – 2 roky

Pre plynové zariadenia a rozvody

Intervaly kontroly plynových zariadení a rozvodov pre majiteľov domov a bytov je ukotvená vo vyhláške podľa §71 zákona o energetike 512/2012 Z.z. .

Plynové zariadenia

Revízie nie sú povinné ale odporúčane v prípade, že majiteľ využíva nehnuteľnosť pre vlastnú potrebu. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Nebezpečným a negatívnym následkom sa môžeme vyhnúť hlavne vďaka prevencii.

V prípade, že danú nehnuteľnosť prenajíma, revízie sú povinné podľa nižšie uvedených termínov a pri každej zmene nájomníka. V prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. 

Odborná prehliadka  pre plynové zariadenia napr.: plynový kotol, ohrievač vody, plynová varná doska, plynové kachle, sporák.pri odovzdávaní do nájmu a každý – rok
Revízia  pre plynové zariadenia napr.: plynový kotol, ohrievač vody, plynová varná doska, plynové kachle, sporák.pri odovzdávaní do nájmu a každé – 3 roky

Plynové rozvody

Revízie nie sú povinné ale odporúčane v prípade, že majiteľ využíva nehnuteľnosť pre vlastnú potrebu. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Nebezpečným a negatívnym následkom sa môžeme vyhnúť hlavne vďaka prevencii.

V prípade, že danú nehnuteľnosť prenajíma, revízie sú povinné podľa nižšie uvedených termínov a pri každej zmene nájomníka. V prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. 

Odborná prehliadka  pre plynové potrubné vedenie vrátane regulačného zariadenia.pri odovzdávaní do nájmu a každé – 3 roky
Revízia  pre plynové potrubné vedenie vrátane regulačného zariadenia.pri odovzdávaní do nájmu a každých – 6 rokov

Pre komín a kotol

Intervaly kontroly plynových zariadení a rozvodov pre majiteľov domov a bytov je ukotvená vo vyhláške podľa §20 vyhlášky č. 401/2007 Z. z.

Revízie komína aj dymovodu s napojeným vykurovacím telesom nie sú povinné ale odporúčane v prípade, že majiteľ využíva nehnuteľnosť pre vlastnú potrebu. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Prípadný požiar alebo únik oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Nebezpečným a negatívnym následkom sa môžeme vyhnúť hlavne vďaka prevencii.

V prípade, že danú nehnuteľnosť prenajíma, revízie sú povinné aspoň raz ročne a pri každej zmene nájomníka. V prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. 

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW

musíte vykonať kontrolu raz za:

 • štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na kvapalné alebo na tuhé palivá,
 • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plyn a ak ide o komín bez vložky,
 • dvanásť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn a ide sa o komín s vložkou.

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW

musíte vykonať kontrolu raz za:

 • dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na kvapalné alebo tuhé palivá,
 • šesť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn.

Netreba zabudnúť aj na vodu a teplo

Je potrebné vykonávať opakované overovanie a repasáciu meradiel:

 • Studenej vody každých 6 rokov
 • Teplej vody každé 4 roky
 • Tepla každé 4 roky

Ako môže absencia revízie ovplyvniť plnenie poistky pri poistnej udalosti?

Ak nastane vo vašej domácnosti škoda a nebudete mať spravené potrebné revízie k danému typu škody, môžete na to doplatiť. Poisťovňa totiž pri každej poistnej udalosti skúma, či sa danej udalosti nedalo predísť, a či s ňou nesúvisí nejaká revízia. Napríklad, začne horieť dom od komínu, bude sa riešiť, či máte revíziu komína, začne požiar od nejakého spotrebiča, bude sa riešiť, či máte na neho urobenú revíziu. Ak nie, tak poisťovňa má právo krátiť poistné plnenie, alebo aj úplne odmietnuť preplatiť škodu. Preto dbajte na to, aby ste mali všetky revízie spravené a mali o nich potvrdenia, ideálne aj v digitálnej forme (scen na serveri).

zdroje : https://www.elektro-revizie.eu/ako-casto-robit-reviziu-elektriny/, https://www.setri.sk/revizia-plynoveho-zariadenia-moze-byt-lacnejsia/, https://www.immergas.sk/blog/dobre-vediet/nezabudajte-na-reviziu-komina-ako-casto-ju-robit-a-koho-zavolat/ ,