Je životné poistenie potrebné? Alebo prečo je dobre mať životné poistenie.

Prečo je výhodnejšie uzatvoriť si životné poistenie? Proste z toho dôvodu, že vám to môže priniesť úspory. S rastúcim vekom ste pre poisťovňu rizikovejší, čo spôsobuje aj nárast ceny.

Ako sa poisťovne pozerajú na váš vek?

Väčšina poisťovní berie do úvahy tzv. „technický vek“, ktorý predstavuje najvyšší dosiahnutý vek v danom kalendárnom roku. Ak sa niekto narodil v roku 1995, do konca roka 2023 má pre poisťovňu technický vek 28 rokov. Avšak od 01.01.2024 sa technický vek zvýši na 29 rokov a podľa nových rizikových tabuliek bude poistenie o niečo drahšie. Je preto vhodné uzavrieť poistenie ešte pred novým rokom, aby ste si uchovali nižšie ceny poistenia podľa predchádzajúcej vekovej kategórie.