Hypokalkulačka / Hypotekárna kalkulačka

Hypotekárna kalkulačka alebo v skratke hypokalkulačka je tvorená DSTI ukazovateľom, ktorý určuje aká môže byť maximálna výška mesačnej splátky nového úveru – hypotéky. Na výsledok má vplyv aj výška životného minima v danom roku, počet detí a výška splátok všetkých súčasných úverov. 

Národná banka Slovenska určila limit = max. 60 % z príjmov domácnosti môžu tvoriť splátky úverov. Cieľom je udržať finančnú stabilitu, lebo čím väčšia zadlženosť, tým vyššie riziko.

↓ Hypokalkulačka ↓

Hypokalkulačka
%
30

S akými bankami spolupracujem?

Od čoho sa odvíja výška hypotéky ?

Maximálna výška hypotéky závisí od Vašej bonity, t. j. od príjmu, veku, úverovej histórií a celkovo možností splácať mesačnú splátku – každá banka má svoje kritéria. Takisto závisí od hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži na zabezpečenie úveru. Preto pre správny výpočet potrebuje hypokalkulačka poznať tieto údaje.

! Pozor na akceptované príjmy – diéty, daňové bonusy, príjem SZČO, konateľov, materská/rodičovská, prídavky na deti, … každá banka akceptuje príjmy v inom rozsahu – čo vám v jednej akceptujú, v druhej už nemusia a vyjde Vám nižšia hypotéka.

  • Banky spravidla poskytnú úver do výšky maximálne 80 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, v niektorých prípadoch max. 90 %.
  • 100%-nú hypotéku viete získať za určitých podmienok pri založení viacerých nehnuteľností.
  • Maximálnu výšku hypotéky ovplyvňuje aj limit pre celkovú zadlženosť (DTI), ktorý nesmie presiahnuť 8-násobok čistého ročného príjmu.
  • Od 1.1.2023 sa pre klientov nad 40 rokov a so splatnosťou úveru zasahujúcou do dôchodku znižuje úverový limit.
  • DSTI (tzv. ukazovateľ schopnosti splácať ) určuje maximálnu mesačnú splátku nového úveru (vrátane stress testu).    
  • Stres test – NBS stanovila pravidlo, že banka musí otestovať, či budete schopný splácať hypotéku aj keď narastie úroková sadzba o 2% (strop je 6%). Takže aktuálne, výška splátky hypotéky pri 6% úroku sa musí zmestiť do sumy, ktorá vám vyšla v DSTI výpočte (hoci si budete brať hypotéku za 4,5% p. a.).

DSTI = (čistý príjem domácnosti – životné minimá za každého člena domácnosti) x 0,6 (40% podľa NBS musí zostať ako rezerva na život) – mesačná splátka súčasných úverov  = maximálna mesačná splátka nového úveru

*domácnosť tvoria osoby na žiadosti o úver + nezaopatrené deti

zdroje: NBS , Banky.sk, index.sme.sk, Peniaze.sk

Príklad hypotéky

Pri hypotéke vo výške 50 000 €, založenej nehnuteľnosťou (vychádzame z predpokladu, že predmetom zabezpečenia je byt, úver je čerpaný jednorazovo, bez poistenia úveru), dobe splatnosti 30 rokov, 5 ročnej fixácií s úrokovou sadzbou 4,09 % p.a. vychádza splátka úveru 241,31 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 4,52 %, počet splátok 360. Celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí je 88 837,12 € (za predpokladu, že úroková sadzba a poplatky sa nezmenia počas celej doby splatnosti úveru). Do celkových nákladov je započítaná výška úveru, úroky a poplatky, ktoré zahŕňajú poplatok za spracovanie úveru vo výške 250 €, poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku predmetu zabezpečenia ako paušálny poplatok vo výške 150 €, správny poplatok za zápis záložného práva vo výške 100€ a výška ročného poistného predmetu zabezpečenia ako paušálny poplatok vo výške 150 €. Preto je hypotekarna kalkulacka ( hypokalkulačka ) dobrý nástrojom na rýchle zistenie či si danú nehnuteľnosť môžete dovoliť.

Chcete sa poradiť alebo máte otázku?

Kontaktný formulár short
GDPR *
GDPR