Prečo je finančná POHODA dôležitá ?

Niektorí tvrdia, že k spokojnému životu potrebujete predovšetkým dobré zdravie a fungujúce vzťahy. S týmto názorom súhlasím, keďže vzťahy a zdravie majú významné miesto medzi dôležitými potrebami. Avšak, je potrebné uznať, že tieto aspekty sú úzko prepojené s financiami. Finančná stabilita tvorí základy pre spokojný život. Budovať tieto základy môže byť náročné a spojené s rizikom, ak to robíme sami. Tu prichádza do hry finančný poradca, ktorý nám poskytuje istotu, že naše finančné základy budú dostatočne pevné, aby sme mohli dosiahnuť aj tie najvyššie potreby a ciele v živote.

Zápas medzi pôžitkárstvom a racionálnym prístupom k financiám.

Aby sme pochopili, ako úzko súvisia ľudské potreby s peniazmi, zvolila som si za základný model Maslowovu pyramídu potrieb. Som presvedčená, že ekonomika je úzko prepojená s ľudským správaním a emóciami.

Súčasne však stále viac ľudí preskakuje potrebu bezpečia a istoty a sústredí sa iba na vyššie úrovne. Čo to presne znamená? Mnohí ľudia míňajú svoje financie bez akéhokoľvek plánu a bez ohľadu na svoje finančné zdravie. Zameriavajú sa na konzum a potešenia, ako sú koníčky, výlety, drahé výrobky, autá a elektroniku, pričom vytvárajú vysoké zadlženie. Tento impulzívny prístup vedie k tomu, že často nesprávne vynakladajú peniaze a pociťujú následne finančné problémy.

Maslowova pyramída potrieb jasne ilustruje hierarchiu, kde fyziologické potreby, ako bývanie, jedlo a voda, sú nevyhnutné pre prežitie človeka. Preto sú peniaze nutné na uspokojenie týchto základných potrieb. Ak máme tieto potreby zabezpečené, zameriavame sa na vyššie úrovne potrieb.