Ako je to s poistením domu po montáži fotovoltaiky ?

Pri využití obnoviteľných zdrojov energie treba v každom prípade počítať s pomerne vysokou investíciou a to aj napriek štátnym stimulom, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Na úvod si je nutné uvedomiť že návratnosť týchto technológií je v horizonte desiatok rokov, počas ktorých sa môže udiať čokoľvek. V prípade solárnych panelov začíname na 3 000 € a pri fotovoltike s batériovým úložiskom na 15 000 €.

To sú čiastky, ktoré určite stoja za povšimnutie. Predovšetkým, ak pri ich inštalácii alebo prevádzke hrozí riziko poškodenia. Ak ste si mysleli, že sa na tieto škody vzťahuje bežné poistenie, tak ste na omyle. Bežné poistky totiž škody na týchto zariadeniach nekryjú. Teda z pohľadu poistenia fotovoltaika, teda malého množstvo solárnych panelov umiestnených na streche stavby, je tzv. stavebná súčast.

Teda, považuje sa za súčasť nehnuteľnosti a mala by byť zahrnutá do poistnej sumy budovy – jej existenciu je potrebné oznámiť poisťovni čo najskôr po inštalácii.

Keďže solárne aj fotovoltické panely patria do kategórie elektroniky, treba počítať s tým, že sú citlivejšie než bežná strecha alebo okno. Krupobitie alebo úder blesku môže spôsobiť značné škody, preto je dôležité pred ich inštaláciou overiť, či vykazujú potrebnú odolnosť. Predajca by mal mať k dispozícii certifikát o skúške odolnosti proti krupobitiu, kde sa uvádza, na aký maximálny priemer ľadovej gule sa panel odskúšal. Štandardne sa fotovoltické panely skúšajú vystreľovaním ľadových gúľ s priemerom 25 mm.

Aj požiar domu s nainštalovanými fotovoltickými panelmi má svoje špecifiká. Keďže panely neustále vyrábajú elektrickú energiu, musia zasahujúci hasiči dbať, aby ich nezasiahol elektrický prúd. Pričom elektronika na správu fotovoltaiky sa musí zároveň umiestniť na nehorľavé konštrukcie a to v súlade s platnou legislatívou. Za správnu montáž zodpovedá firma, ktorá fotovoltický systém inštaluje. A samozrejme, na všetky tieto neštandardné riziká je potrebné pri výbere poistenia prihliadať. To isté platí aj pre batériové úložiská, ktoré sa montujú k fotovoltaike.

„Škoda na zariadení, ktoré nie je schválené podľa noriem a predpisov, môže byť na poistnom plnení výrazne krátená. Klient nesplnil základný princíp prevencie, respektíve snahy predísť možnej škode,“ uviedla redakcii v stanovisku hovorkyňa Uniqa poisťovne Beáta Lipšicová. Na tomto názore sa zhodli prakticky všetky poisťovne.

Všetky tieto investície do rekonštrukcie a technického vylepšenia rodinných domov zvyšujú ich hodnotu a menia charakteristiku technologického vybavenia domu. Ako montáž tepelného čerpadla či zateplenie menia poistné podmienky rodinného domu?

Ako sa vyhnúť tomu, že poisťovňa nevyplatí potrebnú sumu?

Pri poistení nehnuteľnosti je kľúčovým parametrom poistná suma. Väčšina poistených rodinných domov na Slovensku trpí problémom podpoistenia. V reálnom živote to znamená, že hodnota poistnej sumy je nižšia než skutočná hodnota domu. Zateplením, inštaláciou tepelného čerpadla alebo fotovoltaických panelov sa hodnota rodinného domu ďalej zvyšuje. Ak toto zvýšenie hodnoty nie je zohľadnené pri určení poistnej sumy, majiteľ domu sa nevyhnutne dostáva do situácie podpoistenia. Tým pádom nie je celý rodinný dom dostatočne krytý poistením.

Úprava poistnej sumy na zmluve je základným krokom pri každej významnejšej investícii do nehnuteľnosti, od čiastkovej rekonštrukcie, akou je výmena strešnej krytiny a zateplenie strechy, až po komplexnú obnovu domu so zateplením. Aj pri výmene okien a dverí, montáži tepelného čerpadla, fotovoltických panelov, plynového kondenzačného kotla, či peletového kotla je navýšenie poistnej sumy nutnosť.

O koľko navýšiť sumu ?

Pri rekonštrukcii domu odporúčajú poisťovne i finanční odborníci zvýšiť poistnú sumu o súčet faktúr za materiál a prácu všetkých realizovaných prác. Štandardne môžeme predpokladať, že investícia do rekonštrukcie alebo technického vylepšenia domu zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti na plnú sumu. S ohľadom na neustále rastúce náklady na stavebné materiály a prácu neexistuje reálna hrozba, že by aktualizovaná poistná suma vrátane nákladov na rekonštrukciu mohla byť príliš vysoká. Inými slovami, ak niekto investuje do rekonštrukcie rodinného domu tento rok, je veľmi pravdepodobné, že hodnota tejto investície sa za rok zvýši. Preto nie je žiadne riziko v tom, ak zvýšite existujúcu poistnú sumu o celkové náklady na aktuálnu rekonštrukciu.

Čo všetko kryje dostatočne poistenie?

Poistenie kryje riziká ako požiar, zadymenie, víchrica, povodeň, záplava, priamy úder blesku, nepriamy úder blesku vrátane prepätia, zemetrasenie, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, pád lietadla, výbuch, náraz vozidla, krupobitie, tiaž snehu a námrazy, výbuch sopky, nadzvuková vlna, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, atmosférické zrážky, spodná voda, búrlivý vietor, spätné prúdenie vody z kanalizácie, voda z vodovodných zariadení.

Dôležité je však, mať svoj dom poistený komplexne = poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a aj zodpovednosti za škodu.

Zdroj : Wüstenrot poisťovňa, a. s. ,UNIQA, SME.sk , Zive.sk