Hypotéka od stavebnej sporiteľni

Na Slovensku boli donedávna 3 stavebné sporiteľne, ktoré ponúkali stavebné sporenie. Postupom času sa počet zredukoval. V súčasnosti môžu klienti využiť služby len dvoch z nich. A medzi najvýhodnejšie patrí Prvá stavebná sporiteľňa. V minulosti využívaná po väčšine ako nástroj sporenia pre deti. Postupne sa, ale do popredia dostávali výhodnejšie produkty na sporenia. Kto si ale ponechal zmluvu stavebného sporenia o pár rokov ako keby ju našiel. Hodnotiace číslo a nasporená suma, môže vylepšiť úrok či podmienky úveru. Z praxe získa klient sporiteľne výhodnejšie podmienky ako neklient. Nie len v úrok, ale aj výšku úveru či účel.

Stavebné sporenie – najčastejšie využitie

 • Dofinancovanie časti kúpnej ceny
 • Kúpa nehnuteľnosti so založením aj bez založenia nehnuteľnosti
 • Rekonštrukcia nehnuteľnosti
 • Refinancovanie úverov
 • Výstavba nehnuteľnosti

Výhody

 • Doba úveru 20 až 30 rokov
 • Úrok výhodnejší ako v prípade spotrebného úveru
 • Veľké množstvo účelov úverov
 • Stavebná sporiteľňa je benevolentnejšia pri horšom úverovom registeri
 • Akceptovanie nehnuteľnosti v horšom technickom stave
 • Minimálna doba zamestnania 4 mesiace (pri dofinancovaní kúpy min. 6mes.)

Nevýhody

 • Nutnosť vydokladovania účelu: 
 • Rekonštrukcia – stavebné bločky alebo faktúry
 • Kúpa – podpísaná kúpna zmluva 
 • Vek klientov až od 25r (do 25r s ručiteľmi, alebo existencia aktuálne schváleného hypotekárneho úveru v inej banke)
 • Potrebná úverová história, alebo aktuálne schválený HU v inej banke
 • Príjem – priemeruje sa 12 posledných mesiacov
 • Účel dofinancovania kúpy nehnuteľnosti vyžaduje minimálnu dobu zamestnania 6 mesiacov
 • V prípade zahraničného príjmu nie je možné využiť úver na dofinancovanie kúpy
 • Refinancovanie hypotekárneho úveru z inej banky do stavebnej sporiteľne je možný len s dokladovaním pôvodnej kúpnej zmluvy
 • Celková vyššia preplatenosť pri porovnaní s hypotekárnym úverom

Zmeny 

Dlhé roky platilo pravidlo v prípade účelu rekonštrukcie, že stavebná sporiteľňa načerpala 90% z výšky schváleného úveru a po vydokladovaní celej výšky úveru načerpala aj zvyšných 10%. Od 15.6.2023 nastala zmena s čerpaním v pomere 80/20. 

Klient bez aktuálne splácaného úveru, alebo bez čerstvo schváleného hypotekárneho úveru v inej banke, či bez staršej zmluvy v stavebnej sporiteľni, nemôže mať schválený žiadny úver v stavebnej sporiteľni (či už so založením nehnuteľnosti, alebo bez založenia).

Povinnosť vydokladovať účel kúpnou zmluvou ostal bez zmeny a sporiteľňa čerpá celú výšku úveru na dofinancovanie s doložením kúpnej zmluvy, kde musí byť uvedené, že časť kúpnej ceny na dofinancovanie bude vyplatená z úveru prvej stavebnej sporiteľne.

Najčastejšie využitie úverov zo stavebne sporiteľne

 • Dofinancovanie 20% kúpnej ceny – doba úveru môže byť 20-30 rokov, čo znamená nižšiu splátku ako pri spotrebnom úvere
 • Rekonštrukcia nehnuteľnosti
 • Vyplatenie spotrebných úverov za účelom zníženia celkovej splátky (dočasné riešenie, nie dlhodobé z dôvodu veľkého preplatenia)
 • Poskytnutie úveru na začiatok výstavby domu, bez nutnosti založenia pozemku

Výhoda dlhoročného klienta stavebnej sporiteľne

Stavebná sporiteľňa poskytuje medziúver bez založenia nehnuteľnosti pri jednom účastníkovi do výšky 30 000 € s max. dobou splatnosti 20 rokov. Pri minimálne dvoch účastníkoch až do výšky 50 000 € na 30 rokov a to aj bez nasporenej časti úspor v sporiteľni. V prípade klienta sporiteľne, ktorý už má nasporenú sumu napríklad 20 000 €, vie stavebná sporiteľňa požičať ešte ďalších 50 000 € aj bez založenia nehnuteľnosti (za podmienky minimálne dvoch účastníkov úveru).

Refinancovanie

PSS umožňuje refinancovanie spotrebných aj hypotekárnych úverov.

Pri spotrebných úveroch stavebná sporiteľňa vyžaduje doloženie stavebných bločkov či faktúr vo výške vyplácaných spotrebných úverov.
Pri refinancovaní hypotekárneho úveru je nutné doložiť pôvodnú kúpnu zmluvu z minulosti. Ak výška kúpnej ceny pôvodnej kúpnej zmluvy nepostačuje na vydokladovanie celej výšky hypotekárneho úveru, tak je nutné zvyšok vydokladovať bločkami a faktúrami.
Príklad: refinancuje sa úver so založením nehnuteľnosti vo výške 100 000 € do stavebnej sporiteľne. Klient musí doložiť kúpnu zmluvu, kde figuruje kúpna cena minimálne 100 000 €

V prípade výšky refinancovaného úveru 120 000 €, ak klient vie doložiť kúpnu zmluvu iba na sumu 100 000 €, tak zvyšných 20 000 € musí vydokladovať stavebnými bločkami.

Stavebná sporiteľňa môže v súčasnosti poskytnúť výhodný úrok a užitočné riešenia, ktoré sa v iných bankách nedajú využiť. Netreba zabúdať, že každé úverové rozhodnutie je potrebné prekonzultovať s odborníkom.

V prípade záujmu o stavebné sporenie alebo o získanie viac informácií ma neváhajte kontaktovať.