Daňový bonus pre mladých k hypotékam

Kúpa vlastného bývania je pre mnohých mladých ľudí veľkým snom. Je to však aj finančne náročná záležitosť. Štát preto ponúka mladým ľuďom (do 35 rokov) možnosť získať daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky. Daňový bonus je suma, ktorá sa odpočítava od daňovej povinnosti. Od 1.1.2024 nastali zmeny vo výške a podmienkach.

Základné podmienky:

 1. Musíte mať vek do 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie (platí pre všetkých žiadateľov na úvere).
 2. Musíte byť zamestnaný a odvádzať dane.
 3. Musíte spĺňať podmienky príjmu, do úvahy sa berie priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom ste uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie. Teda, ak ste žiadali o úver v roku 2018, príjmový strop je určený podľa roku 2017 (viď tabuľka nižšie).
 4. Akceptovaný účel úveru:
  • Nadobudnutie nehnuteľnosti (napr. kúpa bytu/domu).
  • Výstavba nehnuteľnosti.
  • Rekonštrukcia alebo zmena dokončenej stavby.
 5. Neakceptovaný účel úveru:
  • Refinancovanie ! Ak hypotéku refinancujete počas prvých 5 rokov, tak stratíte nárok na bonus!
  • Bezúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka).
 6. Nárok je možné uplatniť len na hlavného žiadateľa na úvere. Spoludlžník, napr. manželka, nemá nárok na uplatnenie daňového bonusu. Ak zomrie hlavný dlžník, tak daňový bonus si vie, za určitých podmienok, uplatniť spoludlžník, na ktorého prešli záväzky. 
 7. Využitie Nehnuteľnosti: Na bývanie na území Slovenskej republiky.

Výška bonusu na zmluvy uzatvorené od 1.1.2018 – 31.12.2023 

 • 50 % zo zaplatených úrokov do maximálnej sumy 50 000€ na jednu nehnuteľnosť.
 • Maximálny ročný bonus: 400€ počas prvých piatich rokov splácania.

Výška bonusu na zmluvy uzatvorené od 1.1.2024

 • Maximálny ročný bonus: 1 200€ počas prvých piatich rokov splácania.
 • Bonus sa vzťahuje len na nehnuteľnosti, ktoré nie sú prenajaté.
 • Nehnuteľnosť musí slúžiť k vlastnému trvalému bývaniu alebo vlastnému trvalému bývaniu s blízkymi osobami podľa Občianskeho zákonníka, takže musíte mať v danej nehnuteľnosti trvalý pobyt.

Podmienky na príjem:

 • Podmienka výšky príjmu sa preveruje iba raz, a to k dátumu uzatvorenia zmluvy, ak ju spĺňate, tak máte nárok na daňový bonus počas nasledujúcich piatkoch rokov.
 • Na výpočet priemerného príjmu sa započítajú všetky zdaniteľné príjmy daňovníka.
 • 2018 – 2023: Hrubý príjem nižší ako 1,3-násobok priemernej mzdy, pre manželov 2,6-násobok.
 • Od 2024: Hrubý príjem nižší ako 1,6-násobok priemernej mzdy, pre manželov 3,2-násobok.
daňový bonus 2023 tabulka

* Predbežná priemerná mzda za 3. štvrťrok 2023

Ako si uplatniť bonus:

Potrebujete potvrdenie o zaplatených úrokoch od banky. Väčšina bánk posiela potvrdenie do internetbankingu alebo poštou. Pri niektorých je potrebné o to požiadať. Banky to zasielajú v období januára/začiatkom februára. Ak ste svoje potvrdenie nedostali, neváhajte kontaktovať banku alebo zájsť na pobočku. Následne si daňový bonus môžete uplatniť dvoma spôsobmi:

 • U zamestnávateľa – v rámci ročného zúčtovania.
 • Samostatne – podaním daňového priznania k dani z príjmov.

REFINANCOVANIE HYPOTÉKY = STRATENIE NÁROKU NA BONUS

Ak sa rozhodnete hypotéku refinancovať, alebo konsolidovať (spojíte hypotéku s iným druhom úveru, napríklad so spotrebným úverom, ktorý ste si vzali na dofinancovanie kúpy), počas prvých 5 rokov, tak stratíte nárok na uplatnenie bonusu za ďalšie roky. Napríklad, ak refinancujete po 3 roku, strácate nárok za zvyšné 2 roky. Preto je dôležité si prepočítať, či sa to oplatí.

Daňový bonus na hypotéku pre mladých je výhodná možnosť, ako si znížiť daňovú povinnosť. Ak spĺňate podmienky, neváhajte ho využiť.