Ako dostať v 2023 a 2024 lepši úrok pri končiacej fixácií?

Blíži sa koniec fixácie úroku vašej hypotéky, alebo sa pripravujete na možné zmeny v úrokových sadzbách? Ak plánujete udržať náklady na úvere na rozumných úrovniach a mať konkurencieschopnú úrokovú sadzbu na vašej hypotéke, pred vami sa otvárajú dve alternatívy – možnosť refinancovania alebo reštartovania hypotéky.

Hypotéky v roku 2023 a 2024 ešte zdražejú, a úroky ešte viac porastú

Obdobie nízkych úrokov sa už dávno skončilo a možno očakávať, že v najbližších rokoch ani nebudú výrazne klesať. Skôr pozvoľne pri uvoľňovaní menovej politiky v ECB. Pre niektorých ľudí to môže znamenať aj zvýšenie mesačných splátok o niekoľko desiatok až stoviek eur alebo dokonca nedostupnosť nových úverov. K tomu je potrebné počítať s nižším limitom kvôli novému životnému minimu, ktoré platí od 1. júla 2023. Môže to zasiahnuť predovšetkým ľudí s nízkymi príjmami.

Pozrite sa, aká bude vaša splátka pri navýšení úrokov

Refinanc Kalk
Rokov
Ak refinancujete počas trvania fixácie, tak poplatok je 1% z aktuálneho zostatku úveru. Niektoré banky tento poplatok preplácajú. K ďalším nákladom patrí 66 € kolok, a môže byť aj potrebné vyhotoviť nový znalecký posudok.

Výsledky

Reštart alebo refinancovanie hypotéky?

Pre mnohých občanov Slovenska sa získanie hypotéky už nespočíva v takom samozrejmom kroku ako tomu bolo kedysi. S nárastom základných úrokových sadzieb v Európskej centrálnej banke (ECB) sa zvýšili aj úroky spojené s hypotékami. Analytici už v minulosti predpovedali, že do konca roku 2023 sa priemerné úrokové sadzby môžu pohybovať na úrovni 5 %, pričom už dnes sa nachádzajú v rozpätí medzi 4,5 % až 4,8 %.

V prípade, že sa blíži termín skončenia fixácie úroku na vašej hypotéke a nechcete platiť nadmerné sumy v rámci mesačných splátok, je vhodné zvážiť možnosť reštartu alebo refinancovania hypotéky. Avšak predtým, než urobíte konečné rozhodnutie, je významné konzultovať so špecialistom v oblasti financií alebo skúseným hypotekárnym poradcom.

Pripravte sa na riziko nadmerného splácania úveru

Banka nie je oprávnená zvýšiť úrokovú sadzbu počas obdobia fixácie, kým máte platnú hypotekárnu zmluvu. Avšak v nasledujúcich obdobiach je táto prax už pomerne bežná. Práve preto je dôležité, aby ste sa vopred pripravili na riziko potenciálneho nadmerného splácania úveru a uvážili možnosti reštartu alebo refinancovania hypotéky.

Platiť vyššiu úrokovú sadzbu za 5-ročnú fixáciu je cenaním istoty, že budete chránení pred prípadným dramatickým zvýšením úrokov v budúcnosti. To je aj dôvod, prečo mnohí ľudia preferujú túto možnosť v období rastúcich úrokových sadzieb.

Čo je to reštart hypotéky?

Proces reštartu hypotéky umožňuje snížiť úrokovú sadzbu na hypotéke bez nutnosti jej celkového refinancovania. Banka vám aktualizuje splátky hypotéky na základe súčasného zostatku úveru a nových úrokových sadzieb, pričom týmto krokom dosiahnete aj nové obdobie fixácie.

Získanie nových úrokových podmienok cez reštart hypotéky je jednoduché. Stačí požiadať banku o prehodnotenie úrokových sadzieb, čo vám umožní získať novú ponuku na úrokové sadzby a fixáciu. Je však dôležité mať na pamäti, že konkrétna ponuka od banky bude ovplyvnená vaším ratingom alebo finančnou bonitou, ktorú v bánke máte.

Čo je to refinancovanie hypotéky?

Refinancovanie hypotéky reprezentuje presun úveru z jednej banky do druhej. Je to odporúčané, ak máte potrebu upraviť aspekty vašej hypotéky, ktoré vám vaša súčasná banka neumožňuje. Dôvody na zváženie refinancovania nemusia spočívať výlučne v nižšej úrokovej sadzbe, ale aj v získaní dlhšieho obdobia fixácie. Tým dosiahnete stabilnú splátku na rozsiahlejšie časové úseky.

Je potešujúce vedieť, že nie je nutné okamžite prejsť k novej banke. Schválenie refinancovania môže prebehnúť už dnes, s možnosťou odloženého čerpania hypotéky až o 12 mesiacov.

Ako si vybrať medzi reštartom a refinancovaním?

Vždy je odporúčané získať radu od finančného experta v prípade uvažovania o reštarte alebo refinancovaní. Ak sa rozhodnete pre reštart hypotéky, navštívte čo najskôr svoju banku, ktorá vám bude schopná pripraviť ponuku na reštart v priebehu niekoľkých dní. Banka upraví úrokovú sadzbu podľa aktuálnych podmienok, aby ste sa vyhli možným vyšším úrokom, ktoré by sa mohli priblížiť k hranici 5 %. Dôležité je mať na pamäti, že po reštarte budete musieť začať platiť vyššiu splátku už od najbližšieho splatného termínu.

Refinancovanie hypotéky je výhodné pre tých, ktorí nechcú v blízkej budúcnosti čeliť vyšším splátkam. Jednoducho môžete presunúť svoju hypotéku do inej banky. Vo vašom prospechu je získať názor odborníka alebo finančného poradcu, ktorý vám pomôže identifikovať banku, ktorá by mohla preplatiť možnú pokutu vo vašej súčasnej banke. Po podpísaní novej úverovej zmluvy budete mať mesiac na jej aktivačné čerpanie a celý proces môže trvať ďalších 12 mesiacov. Pokiaľ však vaša fixácia končí do 13 mesiacov, nemusíte čeliť pokute pri refinancovaní.

Ak však končí fixácia po 13 mesiacoch, budete musieť počkať. To znamená, že od budúceho roku môžete začať čerpať hypotéku s aktuálnou úrokovou sadzbou na úrovni 4 %, čím sa vyhnete vyšším sadzbám, ktoré sa môžu pohybovať okolo 5 %.

Pri hľadaní konkurenčnej banky by mala byť vo vašom záujme ponuka nižšieho úroku a uhradenie pokuty za predčasné splatenie hypotéky v pôvodnej banke. Tento scenár poskytujú banky, ako napríklad ČSOB a Prima banka, avšak každá s istými špecifikami. Odporúča sa, aby ste sa pred podaním žiadosti do banky poradili s odborníkom.

Dôležité je vedieť, že zamietnutie novej pôžičky bankou sa zaznamenáva do úverového registra ako negatívna informácia, ktorá môže v budúcnosti ovplyvniť vašu schopnosť získať ďalší úver alebo refinancovanie. S refinancovaním súvisia aj možné ďalšie poplatky, ako napríklad znalecký posudok alebo poplatok za zápis zmien v katastri, ktoré sa môžu pohybovať v rozpätí od 0 do 400 eur.