Typ investora

Výška investície

Prosím uveďte plánovanú výšku vašich vkladov. K ničomu sa však nezaväzujete a čiastky môžete kedykoľvek zmeniť. Viac ako 80 % ľudí investuje do ETF pravidelne.
Koľko mienite pravidelne mesačne investovať?